Produktlivscyklus for Troldtekt® akustikplader

Troldtekt Product Life Cycle

Troldtekt akustikplader fra vugge til vugge

Materialer, fremstilling, transport, brug og genanvendelse. I hele produktets kredsløb – fra vugge til vugge – lægger Troldtekt vægt på ikke blot at minimere miljøbelastningen, men derimod at optimere ressourceforbrug og processer, således at produkterne bidrager med merværdi.

Det er tankegangen i den produktlivscyklus, som udgør fundamentet under Troldtekts Cradle to Cradle forretningsstrategi