Sådan bliver byggeriet sundt og cirkulært

Bæredygtigt byggeri er i fremmarch, men store mængder skadelige stoffer i byggematerialer slipper igennem til nye og renoverede bygninger. I et nyt online tema fra Troldtekt A/S kommer førende eksperter med deres syn på materialesundhed og indeklima – og mulige løsninger på udfordringerne.

10.05.2020

Byggebranchen flokkes om begrebet bæredygtighed. Men der er ingen fremskridt at spore, når det gælder indholdsstoffer i byggematerialer, som kan være skadelige for mennesker og miljø. Tværtimod er mængden af kemi i maling, lim, overfladebehandling, konstruktionsmaterialer og mange andre kategorier steget. 

I 2017 (de nyeste tal fra den nordiske SPIN-database) blev der på dansk grund anvendt byggematerialer, som indeholdt 19.800 ton indholdsstoffer, der er klassificeret som skadelige i Danmark og/eller EU. I 2012 var tallet 14.200 ton, mens det i 2016 var 22.500 ton. En del af udsvingene kan skyldes varierende aktivitet i byggeriet. Men på bundlinjen står, at materialesundhed slet ikke har samme fokus som for eksempel ventilation, akustik og dagslys.

– På den ene side taler alle i byggebranchen om bæredygtigt byggeri, men på den anden side har de færreste styr på, hvad der er i byggematerialerne. Bygherrer og arkitekter er ikke kemikere, så der er generelt brug for større transparens om indholdsstofferne, siger arkitekt Martha Lewis, som er Head of Materials hos Henning Larsen Architects og vandt Personprisen ved Det Bæredygtige Element i 2019.

– Byggematerialer, som indeholder uønskede stoffer, kan i mange tilfælde hverken genanvendes i nye bygninger eller nedknuses og indgå som ressource i nye materialer. Derfor spænder den her udvikling ben for den cirkulære økonomi, fortsætter hun.

 

Inspiration fra DGNB-certificeret testhus

Sammen med blandt andre Troldtekt A/S har Martha Lewis engageret sig i en arbejdsgruppe, som skal finde løsninger til at implementere materialepas i byggebranchen. Materialepas vil være en frivillig ordning, hvor producenterne tydeligt deklarerer, hvilke stoffer deres produkter indeholder.

Interviewet med Martha Lewis er en del af et nyt online tema fra netop Troldtekt. Temaet sætter fokus på materialesundhed og indeklima i bygninger – og foruden Martha Lewis bidrager førende eksperter fra blandt andet Teknologisk Institut, Aalborg Universitet og Moe Rådgivende Ingeniører med viden til temaet.

Her indgår også en reportage fra et nyt testhus i sønderjyske Egernsund, som er opført af Gråsten Teglværk A/S med partnere som Højteknologifonden, Teknologisk Institut og Aalborg Universitet. Huset, der har opnået en DGNB-guldcertificering, tester teglværkets patenterede murblok CleanTechBlock og flere andre innovative løsninger. Listeloftet Troldtekt contrast er en af de løsninger, der bidrager til et indeklima, som er sundere end sædvanligt.

 

Troldtekt arbejder for sundhed og trivsel

Temaet byder også på inspiration fra andre nordeuropæiske bygninger, som udmærker sig ved at være dokumenteret sunde – med Troldtekt akustikløsninger som en del af arkitekturen. Troldtekt ønsker at bidrage til bygninger, som er sunde for mennesker at opholde sig i. Derfor arbejder virksomheden strategisk med at understøtte FN’s verdensmål nummer 3, ’Sundhed og trivsel’.

– Vi har i forvejen kortlagt indholdsstofferne i vores produkter, så vi ved, at de er sunde for mennesker. Vores plader har en lang levetid, og det er afgørende for os, at vi kun bringer sunde materialer i cirkulation i bygninger, siger Peer Leth, adm. direktør hos Troldtekt A/S.

Troldtekt er fremstillet af de naturlige materialer træ og cement, og som en del af Cradle to Cradle-certificeringen er akustikpladerne grundigt analyseret. Indholdsstofferne er defineret helt ned til 100 ppm (parts per million).

– I praksis betyder vores systematiske arbejde med Cradle to Cradle, at vi kender alle indholdsstoffer i vores produkter i detaljer og har dokumentation for, at de ikke indeholder skadelige stoffer. Via Cradle to Cradle går vi mere grundigt til værks end mange andre certificeringer, som blot opererer med ”indeholder ikke”-lister. Det ser vi som en forudsætning for, at vi leverer byggematerialer, som er sunde for mennesker, siger Peer Leth.

Foruden Cradle to Cradle-certificeringen har Troldtekt opnået godkendelser og certificeringer under flere ordninger, blandt andre Dansk Indeklima Mærkning, den tyske Blauer Engel og svenske SundaHus.

>> Læs det nye online tema om sundhed og indeklima i bygninger

 

FAKTA OM TROLDTEKT:

  • Troldtekt A/S er førende udvikler og producent af akustikløsninger til lofter og vægge.

  • Siden 1935 har naturmaterialerne træ og cement været råvarerne i produktionen, som foregår i Danmark under moderne, miljøskånsomme forhold.

  • Troldtekts forretningsstrategi er tilrettelagt med designkonceptet Cradle to Cradle som det centrale element for at sikre miljømæssige gevinster frem mod 2022.

YDERLIGERE INFORMATION

Adm. direktør i Troldtekt A/S Michael Heeager Nystrup: 8747 8149 // mhn@troldtekt.dk       
Marketing- og kommunikationschef Tina Snedker Kristensen: 8747 8124 // tkr@troldtekt.dk  

Mennesker, der har det godt, præsterer bedre. Sådan lyder filosofien bag Eminent, som er den første WELL-certificerede kontorbygning i Norden, og som dermed er skabt til at fremme menneskers trivsel. ©Troldtekt A/S.
Bæredygtigt byggeri er i fremmarch, men store mængder skadelige stoffer i byggematerialer slipper igennem til nye og renoverede bygninger. I et nyt online tema fra Troldtekt A/S kommer førende eksperter med deres syn på materialesundhed og indeklima – og mulige løsninger på udfordringerne. ©Kirstine Mengel.
Der er stigende efterspørgsel efter bygninger, som gavner brugernes sundhed og velvære. En ny ordning med navnet DGNB Hjerte vil derfor give bedre muligheder for at dokumentere det sunde indeklima. ©Helene Høyer Mikkelsen.
Alnatura, som forhandler økologiske fødevarer, har med sit hovedkontor sat nye standarder for bæredygtigt byggeri og brug af naturmaterialer. Bygningen er tildelt en DGNB-certificering på højeste niveau – platin. ©Olaf Wiechers.
Et traditionelt betonbyggeri er forvandlet til verdens første videnscenter om Cradle to Cradle. C2C LAB er istandsat med sunde, cirkulære materialer. Iblandt dem er flere varianter af Troldtekt akustikplader på lofter og vægge.©Olaf Wiechers.
Enorme mængder skadelige stoffer i byggematerialer får lov at slippe igennem til både nye og renoverede bygninger. Man skal nærmest være kemiker for at gennemskue det enkelte materiale, mener Martha Lewis, arkitekt og Head of Materials hos Henning Larsen Architects. I et nyt online tema fra Troldtekt A/S giver hun et bud på løsningen: Frivillige materialepas, som vil øge transparensen markant. ©Helene Høyer Mikkelsen.