Sådan bliver renoveringsmilliarder omsat til kvalitet

26.10.2020

Med fremrykkede milliarder fra Landsbyggefonden kan byggebranchen fylde flere renoveringer af almene boliger i ordrebøgerne. I et nyt online tema sætter Troldtekt A/S fokus på best practice, når almene boliger skal give bydele et løft. Temaet byder på interviews med eksperter og bygherrer.

Lejerne i de danske boligforeninger kan se frem til et kæmpe boligløft over de næste år. I alt 30 milliarder kroner fra Landsbyggefonden er afsat til renoveringer af almene boliger frem til 2026. De massive investeringer skal gavne lejerne, bidrage til den grønne omstilling og fungere som en genopretning af dansk økonomi oven på corona-tilbageslaget.

Meget belejligt er Byggeskadefonden i foråret 2020 udkommet med Guiden til kvalitet ved bygningsrenoveringer, som både henvender sig til boligorganisationer og byggeriets rådgivere. I guiden er der blandt andet fokus på materialevalg og krav til dokumentation.

– Faktisk er det en tilfældighed, at guiden kommer på samme tid som Landsbyggefondens fremskudte midler, men det er heldigt, for et af vores formål er netop at videndele med byggebranchen. Vi glæder os over, at der nu kommer rigtig godt gang i aktiviteterne, lyder det fra Jens Dons, teknisk chef i Byggeskadefonden.

– Arkitektur handler i høj grad om, hvordan bygninger fungerer og byggeteknisk er skruet sammen. Det er et vellykket boligbyggeri, når form, funktion og teknik spiller sammen. Vi kan godt lide de gode dyder med et solidt, byggeteknisk arbejde. Det fylder ikke altid så meget på tegnebrættet længere, siger han.

Erfaringer fra Aalborg Ø og Gellerup

Interviewet med Jens Dons indgår i et nyt online tema fra Troldtekt A/S, som producerer akustikløsninger til byggeriet. Temaet har fokus på, hvordan almene boliger kan gøre nye og transformerede bydele attraktive. I en anden af artiklerne fortæller Aarhus Kommunes stadsarkitekt, Stephen Willacy, hvorfor almene boliger er vigtigt for at skabe en by i balance.

I temaet indgår også interviews med direktøren for Himmerland Boligforening, Ole Nielsen, og Suna Cenholt fra Pluskontoret Arkitekter, som rådgiver Brabrand Boligforening. De deler deres erfaringer fra Aalborg Øst og Gellerupparken i Aarhus – to eksempler på udsatte boligkvarterer, som gennemgår en transformation.

– Vi har fra start været synlige, nærværende og i øjenhøjde med beboerne i området. Der har aldrig været et os og dem, for det er en kvalitet, at vi alle er forskellige. Vi har troet på, at vores projekt ville lykkes, og det er lykkedes, siger Ole Nielsen om det vellykkede arbejde i Aalborg Øst, hvor næsten 1.500 boliger er renoveret for over to milliarder kroner i alt.

Troldtekt matcher kravene

Troldtekt akustikløsninger er valgt til nyrenoverede rækkehuse og opgange på Fyrkildevej i Aalborg Øst og til flere almene boliger i Gellerupparken, for eksempel fællesarealer i det nye Aarhus Kollegiet på Karen Blixens Boulevard. Der er også Troldtekt i flere af de positive bygningseksempler fra Byggeskadefondens nye guide – herunder Sønderparken i Fredericia.

God akustik, naturlig styrke, dokumenteret bæredygtighed og en levetid på mindst 75 år er blandt grundene til, at de originale Troldtekt akustikløsninger ofte bliver valgt til alment nybyggeri og renoveringer.

Læs det nye online tema om almene boliger her

FAKTA OM TROLDTEKT:

  • Troldtekt A/S er førende udvikler og producent af akustikløsninger til lofter og vægge.
  • Siden 1935 har naturmaterialerne træ og cement været råvarerne i produktionen, som foregår i Danmark under moderne, miljøskånsomme forhold.
  • Troldtekts forretningsstrategi er tilrettelagt med designkonceptet Cradle to Cradle som det centrale element for at sikre miljømæssige gevinster frem mod 2022.

YDERLIGERE INFORMATION:

Adm. direktør i Troldtekt A/S Peer Leth: 8747 8130 // ple@troldtekt.dk 
Marketing- og kommunikationschef Tina Snedker Kristensen: 8747 8124 // tkr@troldtekt.dk

I et nyt online tema sætter Troldtekt A/S fokus på best practice, når almene boliger skal give bydele et løft. Foto: Den almene bebyggelse Rosenhøj i Viby J syd for Aarhus. © Helene Høyer Mikkelsen.