En introduktion til rumakustik

Troldtekt, Fredericia Furniture

Om akustik

Rumakustik er en væsentligt, men ofte overset, parameter for, om en bygning er velfungerende. Hos Troldtekt ønsker vi at skærpe især arkitekters opmærksomhed på god akustik i praksis.

Til formålet har vi allieret os med akustikspecialist Jan Voetmann, som i hæftet "Om akustik - Gode toner i arkitekturen" giver en indføring i rumakustik under følgende overskrifter:

Gode toner i arkitekturen

Samarbejdet mellem Troldtekt og Jan Voetmann er båret af producentens og rådgiverens fælles interesse i at øge fokus på akustikken i arkitekturen. Det er nemlig muligt at skabe æstetisk flotte løsninger med god akustik – det gælder blot om at tegne akustikken ind i arkitekturen fra begyndelsen.

Jan Voetmann har mere end 40 års erfaring som rådgiver i rum- og elektroakustik med baggrund fra Teknologisk Institut, Lydteknisk Institut og DELTA. Jan Voetmann har desuden omfattende erfaring som selvstændig konsulent med speciale inden for akustik i kulturbygninger samt som undervisnings- og skribentaktiviteter.

Vi gør opmærksom på, at "Gode toner i arkitekturen" er udarbejdet i 2008. I afsnittet Myndighedernes krav henviser vi derfor til BR08, mens det i dag naturligvis er BR10, som er gældende.

Download:
Om akustik - Gode toner i arkitekturen

Troldtekt download om akustik