Akustik for viderekommende

Rumakustik er en væsentligt, men ofte overset, parameter for, om en bygning er velfungerende. Hos Troldtekt ønsker vi at skærpe især arkitekters opmærksomhed på god akustik i praksis.

 

Vi har allieret os med akustikspecialist Jan Voetmann, som i hæftet "Om akustik - Gode toner i arkitekturen" giver en indføring i rumakustik under følgende overskrifter:

Gode toner i arkitekturen

Samarbejdet mellem Troldtekt og Jan Voetmann er båret af producentens og rådgiverens fælles interesse i at øge fokus på akustikken i arkitekturen. Det er nemlig muligt at skabe æstetisk flotte løsninger med god akustik – det gælder blot om at tegne akustikken ind i arkitekturen fra begyndelsen.

Jan Voetmann har mere end 40 års erfaring som rådgiver i rum- og elektroakustik med baggrund fra Teknologisk Institut, Lydteknisk Institut og DELTA. Jan Voetmann har desuden omfattende erfaring som selvstændig konsulent med speciale inden for akustik i kulturbygninger samt som undervisnings- og skribentaktiviteter.

Vi gør opmærksom på, at "Gode toner i arkitekturen" er udarbejdet i 2008. I afsnittet Myndighedernes krav henviser vi derfor til BR08, mens det i dag naturligvis er BR18, som er gældende.

Læs mere om emnet

Måske er du også interesseret i