Lydmålinger med Troldtekt akustikplader

Oversigt - lydmålinger

Konstruktioner med Troldtekt® akustik, Troldtekt® akustik Plus og
Troldtekt® ventilation, testet i henhold til DS/ISO 354

Lydabsorptionsværdier for konstruktioner med Troldtekt akustikplader

Absorptionskoefficienter

På de følgende sider finder du lydkarakteristika for en række forskellige konstruktioner med Troldtekt akustik.

Her kan du downloade PDFer hvori du finder absorptionskoefficienter - alpha-værdier - ved forskellige frekvenser samt lydkurver, der viser Troldtekts lydabsorptionsevne i hele spektret.