Cement sikrer holdbarhed og styrke

Mens træet bidrager med åndbarhed og fleksibilitet, tilfører cementen styrke og holdbarhed til Troldtekt træbeton.

Med cement som bindemiddel svækkes eller ældes akustikpladerne ikke på samme måde som for eksempel metal- eller træoverflader. Det sikrer, at Troldtekt akustikplader har en lang levetid på mindst 50-70 år og ofte kan ”leve videre”, når en bygning renoveres eller transformeres til nye formål. Det gør det muligt at spare ressourcer og CO2 til produktion af nye byggematerialer.

Netop styrken og holdbarheden gør også en Troldtekt akustikplade velegnet til særligt krævende miljøer – for eksempel svømmehaller med klordampe og høj luftfugtighed.

Det er også cementen, der gør Troldtekt akustikplader brandsikre – uden brug af skadelig kemi.

Et markant lavere CO2-aftryk med FUTURECEM

Troldtekt har udviklet en Cradle to Cradle-certificeret akustikplade, hvor cementen er udskiftet med den nye, CO2-reducerede cementtype FUTURECEMTM. FUTURECEM er en patenteret cementtype fra Aalborg Portland, som udnytter synergien mellem kalcineret ler og kalkfiller. På den måde kan en stor del af de brændte klinker i cementen erstattes, og resultatet er et 30 procent lavere CO2-aftryk fra cementen.

Troldtekt baseret på FUTURECEM har et CO2-aftryk, der er henholdsvis 26 og 38 procent lavere end for Troldtekt baseret på grå og hvid cement, målt gennem hele pladernes livscyklus. 97,8 procent af energiforbruget på Troldtekts egen fabrik kom i 2021 fra vedvarende kilder.

Graferne her viser CO2-aftrykket fra Troldtekt akustikplader baseret på henholdsvis traditionel grå cement og FUTURECEM i de forskellige livscyklusfaser.

Erstatning af grå og hvid cement

De forskellige varianter af Troldtekt akustikplader indeholder enten grå eller hvid cement. Troldtekt har i første omgang introduceret akustikplader, hvor FUTURECEM erstatter den grå cement. Også løsningerne i Troldtekts prisvindende designserie fås baseret på FUTURECEM.

På sigt er det ambitionen, at FUTURECEM også skal erstatte hvid cement. I forhold til den grå cement er den potentielle CO2-besparelse endnu større ved at erstatte den hvide cement.

De akustiske og brandtekniske egenskaber for Troldtekt baseret på FUTURECEM er de samme som for Troldtekt akustikplader med almindelig cement. Den naturlige styrke er også bevaret, mens designet har en smule varmere glød.

Optager CO2 under brug

Hos Troldtekt bruger vi udelukkende cement fra Aalborg Portland, som under miljøskånsomme forhold udvinder råvarerne fra den danske undergrund. Når vi producerer akustikpladerne, begynder cementen i træbetonen under hærdningen at optage CO2 over tid. Cementlaget, der omgiver træulden i en Troldtekt akustikplade, er meget tyndt og har derfor en stor overflade. Som følge heraf kan hele mængden af ​​cement nemmere karbonisere – altså binde CO2 – i løbet af pladens levetid. En Troldtekt akustikplade har evnen til naturligt at optage og lagre CO2 på et højere niveau end fast beton.

Mod endnu lavere CO2-aftryk

Cementen står for næsten hele CO2-aftrykket fra en Troldtekt akustikplade. Derfor har vi som ambition at reducere aftrykket fra cementen yderligere, parallelt med at vi afdækker mulighederne for at bruge andre bindemidler end cement.

Aalborg Portland samarbejder med den danske regering om at realisere ekstremt ambitiøse mål for reduktion af CO2. Konkret har virksomheden forpligtet sig til at reducere udledningen med 600.000 tons for at understøtte Danmarks mål om at reducere udledningen af ​​drivhusgasser med 70 procent inden 2050. Delmålet er 30 procents reduktion frem mod 2030.

Foruden lancering af nye cementprodukter som FUTURECEM™ er energieffektivisering, udfasning af fossile brændsler, CO2-fangst, øget forbrug af alternative eller CO2-neutrale brændsler og levering af CO2-neutral fjernvarme til over 75.000 husstande blandt de tiltag, Aalborg Portland arbejder med.

Undersøger alternative bindemidler

Vi undersøger også bindemidler, der kan være et muligt alternativ til cement. Et eksempel er geopolymer, der ikke er baseret på kridt, men i stedet på silika-/alumina-foreninger, som blandt andet findes i aske fra biomasse.

I et samarbejde med Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut med støtte fra Innovationsfonden afdækker vi blandt andet, om det kan lade sig gøre at bruge geopolymer som råvare i en Troldtekt akustikplade, og hvad det vil kræve.