Troldtekt & Miljøet

Med Cradle to Cradle-pricipperne som strategisk styringsredskab sikrer Troldtekt kontinuitet og udvikling i vores arbejde med at bidrage til bæredygtighed

I Troldtekt arbejder vi målrettet på at bidrage positivt til omgivelserne. Det internationale Cradle to Cradle-designkoncept er omdrejningspunktet i vores forretningsstrategi. Derfor har vi fuldt fokus på bæredygtighed lige fra udvinding af råstofferne over produktionen til brug og nyttiggørelse af de udtjente akustikplader.

 

Roadmap med målsætninger

Vores Cradle to Cradle-certificering har fokus på en bæredygtig helhed i produkt- og produktionsdesign. Via vores Cradle to Cradle-roadmap kan Troldtekts miljømæssige ansvarlighed ses helt ned i den daglige drift og i langsigtede strategiske beslutninger.

 

Dokumenteret miljøprofil

Hos Troldtekt er dokumentation og certificering en central del af vores CSR-arbejde. På miljøområdet blandt andet i form af:

  • Vores miljøvaredeklaration, der også kaldes EPD (Environmental Product Declaration)
  • Certificeringer, der dokumenterer, at vores akustikplader ikke udleder skadelige stoffer i brugsfasen
  • Færdige dokumentationspakker, som vi tilbyder assesorer og auditorer på certificeret byggeri.

Skånsom produktion

Affaldet fra produktionen af Troldtekts akustikplader genanvendes til energi eller kompost. Vi opsamler og genanvender spildevandet, og 100 procent af vores elforbrug er baseret på vindstrøm.  100% af energien til procesvarme og opvarmning af produktionsbygninger kommer fra CO2-neutralt brændsel.

 

Indsamling af træbeton

I Troldtekt arbejder vi systematisk med at sikre, at træbetonaffald fra byggepladser går tilbage til naturen som kompost. Tiltagene er mulige, fordi vi – via vores Cradle to Cradle-certificering – har 100 procent styr på indholdsstofferne i produkterne.

Læs mere om Troldtekts produktlivscyklus og take back-system

Mere om emnet