Troldtekt and the Environment

Med Cradle to Cradle-pricipperne som strategisk styringsredskab sikrer Troldtekt kontinuitet og udvikling i vores arbejde med bæredygtighed.

I Troldtekt arbejder vi målrettet på at bidrage positivt til omgivelserne. Det internationale Cradle to Cradle-designkoncept er omdrejningspunktet i vores forretningsstrategi. Derfor har vi fuldt fokus på bæredygtighed lige fra udvinding af råstofferne over produktionen til brug og nyttiggørelse af de udtjente akustikplader.

Roadmap med målsætninger
Vores Cradle to Cradle-certificering har fokus på en bæredygtig helhed i produkt- og produktionsdesign. Via vores Cradle to Cradle-roadmap kan Troldtekts miljømæssige ansvarlighed ses helt ned i den daglige drift og i langsigtede strategiske beslutninger.

Dokumenteret miljøprofil
Hos Troldtekt er dokumentation og certificering en central del af vores CSR-arbejde. På miljøområdet blandt andet i form af:

  • Vores miljøvaredeklaration, der også kaldes EPD (Environmental Product Declaration)
  • Certificeringer, der dokumenterer, at vores akustikplader ikke udleder skadelige stoffer i brugsfasen
  • Færdige dokumentationspakker, som vi tilbyder assesorer og auditorer på certificeret byggeri.

Skånsom produktion
Affaldet fra produktionen af Troldtekts akustikplader genanvendes til energi eller kompost. Vi opsamler og genanvender spildevandet, og 100 procent af vores elforbrug er baseret på vindstrøm.  100% af energien til procesvarme og opvarmning af produktionsbygninger kommer fra CO2-neutralt brændsel.

Indsamling af træbeton
I Troldtekt arbejder vi systematisk med at sikre, at træbetonaffald fra byggepladser går tilbage til naturen som kompost. Tiltagene er mulige, fordi vi – via vores Cradle to Cradle-certificering – har 100 procent styr på indholdsstofferne i produkterne.

Læs mere om Troldtekts produktlivscyklus og take back-system

Case 2018: Ansvarlig produktion og et bedre liv på land

Hos Troldtekt støtter vi FN’s verdensmål. Vi har valgt at fokusere på de to mål, hvor vi gør størst forskel. I 2018 har det udmøntet sig i en ny og energieffektiv fabrikslinje samt et øget fokus på FSC®-certificeret træ (FSC®C115450).

Troldtekt A/S støtter FN’s verdensmål og har valgt at fokusere på de to mål, hvor virksomheden gør størst forskel. I 2018 har det udmøntet sig i en ny og energieffektiv fabrikslinje samt et øget fokus på FSC®-certificeret træ

Case 2018: Klar med svar om bæredygtige point til kontoen

To medarbejdere fra Troldtekt afsluttede og bestod i 2018 uddannelsen som DGNB-konsulent. Det betyder, at vi nu er endnu bedre rustet til at rådgive arkitekter og bygherrer om den certificering af bæredygtigt byggeri.

To medarbejdere fra Troldtekt afsluttede og bestod i 2018 uddannelsen som DGNB-konsulent

Case 2018: Tryksager med et grønt aftryk

Det seneste årti har trykkeribranchen været under pres. En af de virksomheder der har overlevet, er KLS PurePrint, som nu producerer Troldtekts tryksager. Opskriften er et øget fokus på miljø.

Troldtekt tryksager med grønt aftryk

Case 2017: Troldtekt støtter målene for en verden i balance

FN-landene har vedtaget 17 fælles mål, som skal sikre bæredygtig balance i klima og økonomi verden over. Troldtekt fokuserer især på to mål og har været med til at inspirere andre virksomheder.

Troldtekt, CSR 2017

Case 2017: Troldtekt satser fuld ud på FSC®-certificering

Troldtekt øger andelen af bæredygtigt, FSC-certificeret træ og kan nu levere produkter med certifikatet ’FSC 100%’ (FSC®C115450). Samtidig har Troldtekt udfaset PEFC-certificering og vil fremover have fuldt fokus på FSC.

Troldtekt satser fuldt ud på FSC-certificering

Case 2017: Miljøgodkendelse giver systematisk overblik

Som produktionsvirksomhed skal Troldtekt dokumentere, at vi overholder mange forskellige krav for at sikre, at miljøet ikke lider skade. Blandt andet i forhold til støj, luftforurening, håndtering af affald og spildevand.

Troldtekt CSR 2017

Case 2017: På forkant med kloakseparering

I forbindelse med udvidelsen af produktionen i Troldhede har Troldtekt valgt at separere regnvand og spildevand på hele fabriksgrunden. Det var lidt af et detektivarbejde at kortlægge de gamle ledninger, men gevinsten er mindre belastning af det lokale rensningsanlæg og vandmiljøet.

Troldtekt, CSR report 2017

Case 2017: Kan bjerge af bark bruges til møbler?

Under et besøg hos Troldtekt blev Tommy Mosgaard Jensen inspireret af de store bunker af restbark. Helt i tråd med Troldtekts Cradle to Cradle-tilgang besluttede han sig for at undersøge, om barken kan få ny værdi som materiale til møbelproduktion.

Troldtekt, CSR report 2017

Case 2016: Systematisk sortering gavner miljø og økonomi

I Troldtekts produktion er der nu ekstra fokus på, at pap og plast ikke lander i samme affaldscontainer. Et nyt sorteringssystem betyder, at Troldtekt lettere kan sikre, at affaldet bliver håndteret korrekt efter bortskaffelse, og at så meget som muligt bliver genanvendt.

Troldtekt, CSR 2016 - affaldshåndtering

Case 2016: Malerhal giver mindre spild og mere glæde

Et fuldautomatisk maleranlæg har reduceret Troldtekts spild af maling med over 70 procent. Hallen og den nye teknologi har givet arbejdsmiljøet et løft.

Troldtekt, CSR 2016 - Malerhal

Case 2015: Træbeton-affald bliver en ny ressource

Troldtekt træbeton er fremstillet af naturmaterialer og kan derfor vende tilbage til naturen som ­kompost. Et nyt take back-system muliggør, at Troldtekt affald bliver en ressource for miljøet.

Troldtekt and the environment

Case 2015: Cement med klare miljømål

Cementproduktion er den tungeste post i Troldtekts CO2-regnskab. Derfor er det afgørende, at Aalborg Portland, som leverer al cementen til Troldtekts akustikplader, arbejder strategisk med at reducere miljøbelastningen.

Troldtekt and the environment

Case 2015: Ny tørreovn bruger den halve energi

En ny, højeffektiv tørreovn gør Troldtekt i stand til at tørre akustikpladerne med et markant lavere tids- og energiforbrug end tidligere. Det gavner både miljø og økonomi.

Troldtekt and the environment