Troldtekt og Miljøet

Case 2019: Troldtekt i front for mere FSC®-certificeret skov

Aktiv deltagelse i FSC Ugen, oplæg på WWF Verdensnaturfonden Denmarks skovkonference og ved FSC Danmarks årsdag.

Det er nogle af de aktiviteter, Troldtekt gennemførte i 2019 via vores partnerskab med FSC Danmark.

Vores to organisationer er også gået sammen i medierne med et opråb om behovet for mere certificeret skov.

Troldtekt i front for mere FSC-certificeret skov

Case 2019: Bæredygtigt laboratorium er åbnet i Berlin

Troldtekt akustikløsninger er med i verdens første C2C LAB, som i efteråret 2019 åbnede i Berlin.

Den gennemrenoverede bygning fungerer som uddannelsescenter, NGO-kontor og ”levende laboratorium” for Cradle to Cradle-certificerede byggematerialer.

Troldtekt og Miljoet

Case 2019: Grøn tænketank i bæredygtige rammer

Den grønne, liberale tænketank Fores bygger i Sverige bro mellem politik, forskning og erhvervsliv. Når gæster træder ind ad døren til møder og events på kontoret i Stockholm, oplever de bæredygtige elementer fra gulv til loft.

Her spiller designløsninger fra Troldtekt en central rolle.

Troldtekt træbetonplader sikrer god akustik i kontor og erhvervsbyggeri

Case 2018: Ansvarlig produktion og et bedre liv på land

Hos Troldtekt støtter vi FN’s verdensmål. Vi har valgt at fokusere på de to mål, hvor vi gør størst forskel. I 2018 har det udmøntet sig i en ny og energieffektiv fabrikslinje samt et øget fokus på FSC®-certificeret træ (FSC®C115450).

Troldtekt A/S støtter FN’s verdensmål og har valgt at fokusere på de mål, hvor virksomheden gør størst forskel. I 2018 har det udmøntet sig i en ny og energieffektiv fabrikslinje samt et øget fokus på FSC®-certificeret træ

Case 2018: Klar med svar om bæredygtige point til kontoen

To medarbejdere fra Troldtekt afsluttede og bestod i 2018 uddannelsen som DGNB-konsulent. Det betyder, at vi nu er endnu bedre rustet til at rådgive arkitekter og bygherrer om den certificering af bæredygtigt byggeri.

To medarbejdere fra Troldtekt afsluttede og bestod i 2018 uddannelsen som DGNB-konsulent

Case 2018: Tryksager med et grønt aftryk

Det seneste årti har trykkeribranchen været under pres. En af de virksomheder der har overlevet, er KLS PurePrint, som nu producerer Troldtekts tryksager. Opskriften er et øget fokus på miljø.

Troldtekt tryksager med grønt aftryk

Case 2017: Troldtekt A/S støtter målene for en verden i balance

FN-landene har vedtaget 17 fælles mål, som skal sikre bæredygtig balance i klima og økonomi verden over. Troldtekt fokuserer især på to mål og har været med til at inspirere andre virksomheder.

Troldtekt A/S støtter FN’s verdensmål og har valgt at fokusere på de mål, hvor virksomheden gør størst forskel. I 2018 har det udmøntet sig i en ny og energieffektiv fabrikslinje samt et øget fokus på FSC®-certificeret træ

Case 2017: Troldtekt A/S satser fuld ud på FSC®-certificering

Troldtekt øger andelen af bæredygtigt, FSC-certificeret træ og kan nu levere produkter med certifikatet ’FSC 100%’ (FSC®C115450). Samtidig har Troldtekt udfaset PEFC-certificering og vil fremover have fuldt fokus på FSC.

Troldtekt satser fuldt ud på FSC-certificering

Case 2017: Miljøgodkendelse giver systematisk overblik

Som produktionsvirksomhed skal Troldtekt dokumentere, at vi overholder mange forskellige krav for at sikre, at miljøet ikke lider skade. Blandt andet i forhold til støj, luftforurening, håndtering af affald og spildevand.

Troldtekt CSR 2017

Case 2017: På forkant med kloakseparering

I forbindelse med udvidelsen af produktionen i Troldhede har Troldtekt valgt at separere regnvand og spildevand på hele fabriksgrunden. Det var lidt af et detektivarbejde at kortlægge de gamle ledninger, men gevinsten er mindre belastning af det lokale rensningsanlæg og vandmiljøet.

Troldtekt, CSR report 2017

Case 2017: Kan bjerge af bark bruges til møbler?

Under et besøg hos Troldtekt blev Tommy Mosgaard Jensen inspireret af de store bunker af restbark. Helt i tråd med Troldtekts Cradle to Cradle-tilgang besluttede han sig for at undersøge, om barken kan få ny værdi som materiale til møbelproduktion.

Troldtekt, CSR report 2017

Case 2016: Systematisk sortering gavner miljø og økonomi

I Troldtekts produktion er der nu ekstra fokus på, at pap og plast ikke lander i samme affaldscontainer. Et nyt sorteringssystem betyder, at Troldtekt lettere kan sikre, at affaldet bliver håndteret korrekt efter bortskaffelse, og at så meget som muligt bliver genanvendt.

Troldtekt, CSR 2016 - affaldshåndtering

Case 2016: Malerhal giver mindre spild og mere glæde

Et fuldautomatisk maleranlæg har reduceret Troldtekts spild af maling med over 70 procent. Hallen og den nye teknologi har givet arbejdsmiljøet et løft.

Troldtekt, CSR 2016 - Malerhal

Case 2015: Træbeton-affald bliver en ny ressource

Troldtekt træbeton er fremstillet af naturmaterialet træ og cement udvundet fra den danske undergrund og kan derfor vende tilbage til naturen som ­kompost.

Et nyt take back-system muliggør, at Troldtekt affald bliver en ressource for miljøet.

Troldtekt and the environment

Case 2015: Cement med klare miljømål

Cementproduktion er den tungeste post i Troldtekts CO2-regnskab. Derfor er det afgørende, at Aalborg Portland, som leverer al cementen til Troldtekts akustikplader, arbejder strategisk med at reducere miljøbelastningen.

Troldtekt and the environment

Case 2015: Ny tørreovn bruger den halve energi

En ny, højeffektiv tørreovn gør Troldtekt i stand til at tørre akustikpladerne med et markant lavere tids- og energiforbrug end tidligere. Det gavner både miljø og økonomi.

Troldtekt and the environment