Troldtekt production facility

Dybdegående aktiviteter og dokumenterede resultater er nøgleordene i Troldtekts CSR-indsats. Vi er tilsluttet FN’s Global Compact og rapporterer hvert år om vores CSR-tiltag inden for fire hovedområder.

Troldtekts arbejde med CSR er en dynamisk proces, som er forankret i vores øverste ledelse. Det er ikke mængden af CSR-mål, der er afgørende for os. Det handler derimod om løbende at analysere, hvilke mål der er de væsentligste for os – og så arbejde ambitiøst på at nå dem.

En central del af Troldtekts arbejde med CSR er principperne i Cradle to Cradle, der også udgør fundamentet for vores forretningsstrategi.

Vi støtter FN’s principper
Siden 2010 har vi været tilsluttet FN’s Global Compact – verdens største frivillige initiativ for virksomheders samfundsansvar. Det betyder, at vi støtter og arbejder ud fra FN’s 10 principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Det betyder også, at vi forpligter os til årligt at rapportere om vores tiltag og fremskridt.

Troldtekt CSR-rapport 2018

CSR-rapport 2018

Troldtekt er tilsluttet FN’s Global Compact – verdens største frivillige initiativ for virksomheders samfundsansvar. Derfor afleverer vi hvert år en rapport til FN, hvor vi i detaljer beskriver vores resultater inden for miljø, arbejdstagerforhold, samfund og menneskerettigheder. Vores CSR-rapportering tager udgangspunkt i metodikken i Global Reporting Initiative (GRI G4). Her er et udvalg af de resultater, vi fortæller om i CSR-rapporten for 2018:

 • Sammen med Aalborg Portland A/S har vi gennem 2018 arbejdet med at genanvende fraskær fra Troldtekt akustikplader i cementproduktionen. Forsøget er nu blevet til en permanent ordning.  
 • Vi har øget andelen af bæredygtigt, FSC®-certificeret træ i produktionen (FSC®C115450).
 • I 2018 udbredte vi CSR-tilgangen til vores to nye hjemmemarkeder, Sverige og Tyskland. I begge lande støtter vi ngo'er, der udbreder cirkulær økonomi. 
 • Vi ansatte en døv kollega i produktionen, på lige vilkår med de øvrige kolleger.
 • I 2018 opførte vi en ny fabrikslinje til 180 millioner kroner. Troldtekt står nu med en højteknologisk, effektiv fabrik, som giver et solidt fundament for at høste energi- og miljøgevinster i årene, der kommer. 

Læs hele rapporten ved at klikke på billedet eller pilen.

CSR-politik

Troldtekt skal være en attraktiv arbejdsplads og ­samarbejdspartner. Derfor er ansvarlighed formaliseret i ­virksomhedens CSR-politik.

Troldtekt and CSR
UN Global Compact logo

FN Global Compact

I 2010 tilsluttede vi os FN Global Compact, hvilket betyder at vi støtter og har implementeret FN’s ti principper indenfor områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Med tilslutningen, forpligter vi os til, årligt at rapportere om vores implementering af de ti Global Compact principper.

Ansvarlig produktion og et bedre liv på land

Hos Troldtekt støtter vi FN’s verdensmål. Vi har valgt at fokusere på de to mål, hvor vi gør størst forskel. I 2018 har det udmøntet sig i en ny og energieffektiv fabrikslinje samt et øget fokus på FSC®-certificeret træ (FSC®C115450).

Troldtekt A/S støtter FN’s verdensmål og har valgt at fokusere på de to mål, hvor virksomheden gør størst forskel. I 2018 har det udmøntet sig i en ny og energieffektiv fabrikslinje samt et øget fokus på FSC®-certificeret træ
Troldtekt Code of Conduct

Code of Conduct

Hos Troldtekt har vi bedt vores leverandører underskrive vores Code of Conduct, hvormed leverandørerne forpligter sig til at overholde de internationalt anerkendte standarder i forhold til:

 • Tvangsarbejde
 • Børnearbejde
 • Ikke-diskrimination
 • Foreningsfrihed
 • Arbejdsmiljø
 • Ansættelsesvilkår
 • Ulykker og sundhed
 • Virksomhedens produkter
 • Miljøbeskyttelse

Troldtekt værdigrundlag

At være innovativ, troværdig og socialt ansvarlig er det værdisæt, der binder Troldtekt sammen.

Medarbejderne er i fællesskab nået frem til værdierne og arbejder dagligt med at omsætte dem i praksis.

Troldtekt, værdigrundlag

Louis Hammerichs Fond

I 1936 stiftede daværende direktør og ejer Louis Hammerich en stadig virksom
fond, der giver trængte medarbejdere en økonomisk håndsrækning.

Troldtekt & Miljøet

I Troldtekt arbejder vi målrettet på at bidrage positivt til omgivelserne. Det internationale Cradle to Cradle-designkoncept er omdrejningspunktet i vores forretningsstrategi.

Derfor har vi fuldt fokus på bæredygtighed lige fra udvinding af råstofferne over produktionen til brug og nyttiggørelse af de udtjente akustikplader.

Troldtekt & the Environment

Troldtekt & Arbejdstager-forhold

I Troldtekt støtter og tilgodeser vi vores medarbejdere, så de får de bedste forudsætninger for at trives på arbejdspladsen. Vi har en flad organisationskultur med mulighed for åben dialog mellem medarbejdere og ledelse.

Troldtekt & the Work force

Troldtekt & Samfundet

I Troldtekt deltager vi aktivt i samfundet omkring os og tilstræber en uformel og ærlig dialog med vores nærmeste interessenter.

I Troldhede, hvor produktionen af Troldtekt foregår, indgår vi i positiv dialog med naboer og lokalforeninger om projekter til fordel for lokalsamfundet.

Troldtekt and Society

Troldtekt & Menneske-rettighederne

I Troldtekt arbejder vi – blandt andet gennem vores tilslutning til FN’s Global Compact – på at fremme bæredygtighed og CSR i byggeriet samt støtte og udbrede menneskerettighederne.

Troldtekt and Human Rights

Troldtekt & CSR-rapportering

Som en del af Troldtekts tilslutning til FN Global Compact rapporterer vi hvert år om vores aktiviteter inden for de fire hovedområder miljø, arbejdstagerforhold, samfund og menneskerettigheder.

Vi tager udgangspunkt i standarden Global Reporting Initiative (GRI G4), når vi rapporterer om vores CSR-tiltag.

Troldtekt, spruce forest