Troldtekt og CSR

CSR-rapport 2021

Troldtekts CSR-rapport for 2021 zoomer ind på det, der i et årti har været Troldtekts strategiske kerne: Designkonceptet Cradle to Cradle.

Rapporten byder på en række højdepunkter inden for Cradle to Cradles fem kategorier af kriterier.

For eksempel kan du læse, hvordan vi i 2021 udviklede akustikplader baseret på den nye cementtype FUTURECEM™. De nye plader har et negativt CO2-aftryk, når man måler på produktionsfasen.

Læs blandt andet også om de nye og mere bæredygtige malingrecepter, der har banet vej for, at Troldtekt akustikplader nu er rykket op fra sølv til guld i Cradle to Cradle.

>> Du finder rapporten her

CSR
CSR

CSR-politik

Troldtekt skal være en attraktiv arbejdsplads og ­samarbejdspartner. Derfor er ansvarlighed formaliseret i ­virksomhedens CSR-politik.

Troldtekt and CSR
UN Global Compact logo

FN Global Compact

I 2010 tilsluttede vi os FN Global Compact, hvilket betyder at vi støtter og har implementeret FN’s ti principper indenfor områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Med tilslutningen, forpligter vi os til, årligt at rapportere om vores implementering af de ti Global Compact principper.

Ansvarlig produktion og et bedre liv på land

Hos Troldtekt støtter vi FN’s verdensmål. Vi har valgt at fokusere på de to mål, hvor vi gør størst forskel. I 2018 har det udmøntet sig i en ny og energieffektiv fabrikslinje samt et øget fokus på FSC®-certificeret træ (FSC®C115450).

Troldtekt A/S støtter FN’s verdensmål og har valgt at fokusere på fire mål og herunder syv delmål, hvor virksomheden gør størst forskel
Troldtekt Code of Conduct

Code of Conduct

Hos Troldtekt har vi bedt vores leverandører underskrive vores Code of Conduct, hvormed leverandørerne forpligter sig til at overholde de internationalt anerkendte standarder i forhold til:

  • Tvangsarbejde
  • Børnearbejde
  • Ikke-diskrimination
  • Foreningsfrihed
  • Arbejdsmiljø
  • Ansættelsesvilkår
  • Ulykker og sundhed
  • Virksomhedens produkter
  • Miljøbeskyttelse

Troldtekt A/S værdigrundlag

At være innovativ, troværdig og socialt ansvarlig er det værdisæt, der binder Troldtekt sammen.

Medarbejderne er i fællesskab nået frem til værdierne og arbejder dagligt med at omsætte dem i praksis.

Troldtekt, værdigrundlag

Louis Hammerichs Fond

I 1936 stiftede daværende direktør og ejer Louis Hammerich en stadig virksom
fond, der giver trængte medarbejdere en økonomisk håndsrækning.

Troldtekt® & Miljøet

I Troldtekt arbejder vi målrettet på at bidrage positivt til omgivelserne. Det internationale Cradle to Cradle-designkoncept er omdrejningspunktet i vores forretningsstrategi.

Derfor har vi fuldt fokus på bæredygtighed lige fra udvinding af råstofferne over produktionen til brug og nyttiggørelse af de udtjente akustikplader.

Troldtekt & the Environment

Troldtekt® & Arbejdstagerforhold

I Troldtekt støtter og tilgodeser vi vores medarbejdere, så de får de bedste forudsætninger for at trives på arbejdspladsen. Vi har en flad organisationskultur med mulighed for åben dialog mellem medarbejdere og ledelse.

Troldtekt & the Work force

Troldtekt® & Samfundet

I Troldtekt deltager vi aktivt i samfundet omkring os og tilstræber en uformel og ærlig dialog med vores nærmeste interessenter.

I Troldhede, hvor produktionen af Troldtekt foregår, indgår vi i positiv dialog med naboer og lokalforeninger om projekter til fordel for lokalsamfundet.

Troldtekt and Society

Troldtekt® & Menneskerettighederne

I Troldtekt arbejder vi – blandt andet gennem vores tilslutning til FN’s Global Compact – på at fremme bæredygtighed og CSR i byggeriet samt støtte og udbrede menneskerettighederne.

Troldtekt and Human Rights

Troldtekt® & CSR-rapportering

Som en del af Troldtekts tilslutning til FN Global Compact rapporterer vi hvert år om vores aktiviteter inden for de fire hovedområder miljø, arbejdstagerforhold, samfund og menneskerettigheder.

Vi tager udgangspunkt i standarden Global Reporting Initiative (GRI G4), når vi rapporterer om vores CSR-tiltag.

Troldtekt, spruce forest