Troldtekt A/S støtter målene for en verden i balance

FN-landene har vedtaget 17 fælles mål, som skal sikre bæredygtig balance i klima og økonomi verden over.

Troldtekt fokuserer især på fire mål og har været med til at inspirere andre virksomheder.

Troldtekt A/S støtter FN’s verdensmål og har valgt at fokusere på de mål, hvor virksomheden gør størst forskel. I 2018 har det udmøntet sig i en ny og energieffektiv fabrikslinje samt et øget fokus på FSC®-certificeret træ

Fokus på fire verdensmål og syv delmål

Vi skal afskaffe fattigdom, beskytte vores planet og sikre velstand for alle. Sådan lyder essensen af de 17 fælles verdensmål, som FN-landene vedtog i 2015. Ambitionen er, at målene er nået i 2030, og det kræver en massiv indsats fra både virksomheder og borgere.

Til hvert af de 17 verdensmål – eller Sustainable Development Goals, som de officielt hedder – hører en række delmål. I alt 169 for at være mere præcis. Og til hvert delmål er knyttet konkrete indikatorer, som skal vise, i hvilken grad målene er opfyldt.

I Troldtekt har vi indtil videre valgt at fokusere på fire af de 17 mål:

 • "Sundhed og trivsel"
 • "Ansvarligt forbrug og produktion"
 • "Livet på land"
 • "Partnerskab for handling"

Nedenfor kan du se mere om de fire mål og syv delmål, som Troldtekt især arbejder for at understøtte.

Troldtekt A/S støtter FNs Verdensmål nummer tre "Sundhed og trivsel"

Mål 3: "Sundhed og trivsel"

 • Overordnet mål: Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.
 • Delmål 3.9: Inden 2030 skal antallet af dødsfald og sygdomme som følge af udsættelse for farlige kemikalier samt luft-, vand- og jordforurening og kontaminering, væsentligt reduceres.
Troldtekt A/S støtter FNs Verdensmål nummer tolv "Ansvarligt forbrug og produktion"

Mål 12: "Ansvarligt forbrug og produktion"

 • Overordnet mål: Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.
 • Delmål 12.6: Opmuntre virksomheder, især store og transnationale virksomheder, til at arbejde bæredygtigt og til at integrere oplysninger om bæredygtighed i deres rapporteringscyklus.
 • Delmål 12.7: Fremme bæredygtige offentlige indkøbspraksis, der er i overensstemmelse med nationale politikker og prioriteter.
 • Delmål 12.c: Rationalisere ineffektive fossile brændstofsubsidier, der tilskynder unødvendigt forbrug (teksten er forkortet).
Troldtekt A/S støtter FNs Verdensmål nummer femten "Livet på land"

Mål 15: "Livet på land"

 • Overordnet mål: Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.
 • Delmål 15.b: Mobilisere betydelige ressourcer fra alle kilder og alle niveauer til at finansiere bæredygtig skovforvaltning og til at give tilstrækkelige incitamenter for udviklingslande til at fremme denne form for forvaltning, herunder beskyttelse og genplantning af fældede skovområder.
Troldtekt A/S støtter FNs Verdensmål nummer sytten "Partnerskab for handling"

Mål 17: "Partnerskab for handling"

 • Overordnet mål: Styrk det globale partnerskab for bæredygtig udvikling, og øg midlerne til at nå målene.
 • Delmål 17.16: Det globale partnerskab for bæredygtig udvikling skal styrkes, suppleret af partnerskaber med mange forskellige interessenter, der mobiliserer og deler viden, ekspertise, teknologi og finansielle ressourcer (teksten er forkortet).
 • Delmål 17.17: Tilskynde til og fremme effektive offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber, som bygger på erfaringer og ressourcestrategier fra partnerskaber.

Adm. direktør Peer Leth fortæller, hvorfor og hvordan Troldtekt arbejder med FN’s verdensmål.

 

Troldtekt, CSR 2017

Den farvestrålende collage med de 17 verdensmål er blevet en fælles referenceramme for virksomheder og forbrugere. Men for mange kan det være abstrakt, hvilke konkrete handlinger målene meningsfuldt giver anledning til.

– Når jeg holder eksterne oplæg om vores CSR-arbejde, hører jeg, at mange er i tvivl om, hvordan de skal gribe verdensmålene an. Det er en udbredt opfattelse, at man skal arbejde med alle 17 mål og 169 delmål. Hos Troldtekt har vi tidligt haft fokus på at gøre det uoverskuelige overskueligt ved at tage fat de steder, hvor vi har størst indflydelse, siger Peer Leth, adm. direktør hos Troldtekt A/S.

– Vores første skridt var at fokusere på mål 12 (ansvarligt forbrug og produktion) og mål 15 (livet på land) samt herunder fire delmål, som vi har arbejdet kontinuerligt med i et par år. Nu har vi evalueret og besluttet at udvide med yderligere to mål og tre delmål, fortsætter han.

Sunde materialer og værdifulde partnere

De to verdensmål, som vi i 2019 har tilføjet, er mål 3 (sundhed og trivsel) og 17 (partnerskab for handling).

– Når det gælder sundhed og trivsel, vil vi bidrage til at gøre bygninger sundere. Vi har i forvejen kortlagt indholdsstofferne i vores produkter, så vi ved, at de er sunde for mennesker. Vores plader har en lang levetid, og det er afgørende for, at vi kun bringer sunde materialer i cirkulation i bygninger, siger Peer Leth og fortsætter:

– Vi har stadig et stykke arbejde forude. For eksempel er vi løbende i dialog med vores leverandør om recepten på vores maling.Her er udfordringen, at hvis vi fjerner det rådhæmmende biocid, er der risiko for bakterieinfektion i malingen, og derfor vil vi ikke kunne opsamle og genanvende spildmaling.

Peer Leth tilføjer, at 2019 har budt på en række gode erfaringer inden for målet om partnerskab for handling:

– Vi er stolte over, at vi sammen med FSC Danmark har bidraget til at udbrede viden om ansvarlig skovdrift. Og at vi derigennem er lykkedes med at påvirke Ringkøbing-Skjern Kommune til at FSC-certificere de kommunale skove, så vi kan indkøbe mere råtræ lokalt.

Alle kender verdensmålene

Peer Leth lægger ikke skjul på, at tiltag, som troværdigt understøtter verdensmålene, også giver konkurrencefordele for Troldtekt.

– Både politisk og hos vores kunder er FN’s verdensmål en referenceramme, som alle kender. Det gør dialogen nemmere, når vi kan fremlægge konkrete indsatser. Verdensmålene har sat en agenda, som betyder, at virksomheder bliver overhalet indenom, hvis de ikke arbejder med målene. Det er kun positivt – for erhvervslivets involvering er helt afgørende for at realisere en bæredygtig udvikling, siger Peer Leth.