Troldtekt og CSR

Troldtekt CSR rapport 2019

CSR-rapport 2019

Troldtekt er tilsluttet FN’s Global Compact – verdens største frivillige initiativ for virksomheders samfundsansvar. Derfor afleverer vi hvert år en rapport til FN, hvor vi i detaljer beskriver vores resultater inden for miljø, arbejdstagerforhold, samfund og menneskerettigheder.

Vores CSR-rapportering tager udgangspunkt i metodikken i Global Reporting Initiative (GRI G4). I 2019 opnåede Troldtekt resultater inden for alle de fire FN-verdensmål, som virksomheden har fokus på:

 • Mål 3 (sundhed og trivsel): Ny viden om sundt byggeri
  Rambøll har udarbejdet ny dokumentation for Troldtekts bidrag til WELL-certificeret og svanemærket byggeri, hvor der er fokus på sundhed og velvære. Det supplerer dokumentationen for Troldtekts bidrag til DGNB-, LEED- og BREEAM-certificeringerne. Troldtekt er også en del af det nyåbnede C2C LAB i Berlin, et videnscenter for Cradle to Cradle-certificerede byggematerialer.
 • Mål 12 (ansvarligt forbrug og produktion): Mindre energi per enhed
  Troldtekt indviede i 2019 en ny fabrikslinje. Fuldautomatiske processer og den nyeste teknologi på fabrikken gør Troldtekt i stand til at producere mere energieffektivt. I 2018 var forbruget 25,47 MJ (megajoule) per produceret kvadratmeter, mens det i 2019 var 21,95 MJ. Det svarer til en reduktion på 13,8 procent. Set over to år har reduktionen været på 20,9 procent.
 • Mål 15 (livet på land): Frit valg mellem FSC og PEFC
  I 2019 supplerede Troldtekt sin FSC®-certificering (FSC®C115450) med en PEFC™-certificering. Alle akustikpladerne er nu certificeret efter en af de to førende standarder for ansvarlig skovdrift. Alt træ er PEFC-certificeret, og en del er også FSC-certificeret. Kunderne kan dermed frit vælge mellem standarderne, når de køber Troldtekt.
 • Mål 17 (partnerskaber for handling): I front for mere certificeret skov
  I partnerskab med FSC Danmark søsatte Troldtekt i 2019 et offentligt opråb om behovet for flere FSC-certificerede skove i Danmark. Den fælles indsats bestod af flere aktiviteter og resulterede blandt andet i, at Ringkøbing-Skjern Kommune nu har FSC-certificeret kommunens skove.

CSR-politik

Troldtekt skal være en attraktiv arbejdsplads og ­samarbejdspartner. Derfor er ansvarlighed formaliseret i ­virksomhedens CSR-politik.

Troldtekt and CSR
UN Global Compact logo

FN Global Compact

I 2010 tilsluttede vi os FN Global Compact, hvilket betyder at vi støtter og har implementeret FN’s ti principper indenfor områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Med tilslutningen, forpligter vi os til, årligt at rapportere om vores implementering af de ti Global Compact principper.

Ansvarlig produktion og et bedre liv på land

Hos Troldtekt støtter vi FN’s verdensmål. Vi har valgt at fokusere på de to mål, hvor vi gør størst forskel. I 2018 har det udmøntet sig i en ny og energieffektiv fabrikslinje samt et øget fokus på FSC®-certificeret træ (FSC®C115450).

Troldtekt A/S støtter FN’s verdensmål og har valgt at fokusere på de mål, hvor virksomheden gør størst forskel. I 2018 har det udmøntet sig i en ny og energieffektiv fabrikslinje samt et øget fokus på FSC®-certificeret træ
Troldtekt Code of Conduct

Code of Conduct

Hos Troldtekt har vi bedt vores leverandører underskrive vores Code of Conduct, hvormed leverandørerne forpligter sig til at overholde de internationalt anerkendte standarder i forhold til:

 • Tvangsarbejde
 • Børnearbejde
 • Ikke-diskrimination
 • Foreningsfrihed
 • Arbejdsmiljø
 • Ansættelsesvilkår
 • Ulykker og sundhed
 • Virksomhedens produkter
 • Miljøbeskyttelse

Troldtekt A/S værdigrundlag

At være innovativ, troværdig og socialt ansvarlig er det værdisæt, der binder Troldtekt sammen.

Medarbejderne er i fællesskab nået frem til værdierne og arbejder dagligt med at omsætte dem i praksis.

Troldtekt, værdigrundlag

Louis Hammerichs Fond

I 1936 stiftede daværende direktør og ejer Louis Hammerich en stadig virksom
fond, der giver trængte medarbejdere en økonomisk håndsrækning.

Troldtekt® & Miljøet

I Troldtekt arbejder vi målrettet på at bidrage positivt til omgivelserne. Det internationale Cradle to Cradle-designkoncept er omdrejningspunktet i vores forretningsstrategi.

Derfor har vi fuldt fokus på bæredygtighed lige fra udvinding af råstofferne over produktionen til brug og nyttiggørelse af de udtjente akustikplader.

Troldtekt & the Environment

Troldtekt® & Arbejdstagerforhold

I Troldtekt støtter og tilgodeser vi vores medarbejdere, så de får de bedste forudsætninger for at trives på arbejdspladsen. Vi har en flad organisationskultur med mulighed for åben dialog mellem medarbejdere og ledelse.

Troldtekt & the Work force

Troldtekt® & Samfundet

I Troldtekt deltager vi aktivt i samfundet omkring os og tilstræber en uformel og ærlig dialog med vores nærmeste interessenter.

I Troldhede, hvor produktionen af Troldtekt foregår, indgår vi i positiv dialog med naboer og lokalforeninger om projekter til fordel for lokalsamfundet.

Troldtekt and Society

Troldtekt® & Menneskerettighederne

I Troldtekt arbejder vi – blandt andet gennem vores tilslutning til FN’s Global Compact – på at fremme bæredygtighed og CSR i byggeriet samt støtte og udbrede menneskerettighederne.

Troldtekt and Human Rights

Troldtekt® & CSR-rapportering

Som en del af Troldtekts tilslutning til FN Global Compact rapporterer vi hvert år om vores aktiviteter inden for de fire hovedområder miljø, arbejdstagerforhold, samfund og menneskerettigheder.

Vi tager udgangspunkt i standarden Global Reporting Initiative (GRI G4), når vi rapporterer om vores CSR-tiltag.

Troldtekt, spruce forest