Kontordesign: Vælg en akustikløsning med flere fordele

Det går ud over trivsel og produktivitet, hvis det støjer og runger i kontoret, hvis luftkvaliteten er dårlig, eller hvis rammerne er uinspirerende.

Med Troldtekt træbeton til loft- og vægbeklædning sikrer du både god akustik, et sundt indeklima og et karakterfuldt design.

Hvordan er akustikken? Er der valgt sunde materialer? Er æstetikken med til at motivere? Indeklimaet i kontorbygninger har kolossal betydning – både for medarbejdernes trivsel og for deres produktivitet.

Af samme grund er indeklimaet en af de faktorer, der vægter højt, når bygherrer og rådgivere vælger at bæredygtighedscertificere deres kontorbygning. I en af de globale certificeringer – amerikanske WELL – er menneskers sundhed og velvære endda hele omdrejningspunktet, mens indeklimaet i andre certificeringer indgår på lige fod med for eksempel bygningens klimaaftryk.

Det har altså stor betydning, hvordan og med hvilke materialer arkitekter vælger at designe kontormiljøet. Troldtekt gør det muligt at tilgodese flere krav med én og samme løsning.

God akustik

Først og fremmest er Troldtekt træbeton et akustikregulerende materiale. Både i åbne kontormiljøer og i små mødelokaler sikrer akustikpladernes åbne overfladestruktur, at Troldtekt effektivt forkorter efterklangstiden.

En kort efterklangstid betyder færre støjgener – og at det er nemmere at høre, hvad der bliver sagt. For dem, der sidder i lokalet, og for eventuelle mødedeltagere, som er med via en online forbindelse.

Sundt indeklima

Brugerne af en kontorbygning, bliver påvirket af mange ting – luft, fugt, varme, lys, røg, støj samt partikler og kemiske stoffer fra forskellige materialer. Symptomerne på et dårligt indeklima strækker sig lige fra irritation i øjne, næse og hals over udslæt til hovedpine og kvalme.

Via Troldtekts Cradle to Cradle-certificering er det grundigt dokumenteret, at akustikpladerne er fri for skadelige stoffer. Troldtekt har desuden opnået en række certifikater, der dokumenterer det sunde indeklima.

Samtidig optager og afgiver Troldtekt træbeton fugt. På den måde er akustikpladerne med til at sikre den rette luftfugtighed. Samme luft vil opleves bedre i et kontorlokale, hvor materialerne absorberer fugt – og det kan reducere behovet for ventilation.

Endelig kan Troldtekt fungere som ventilationsloft i blandt andet kontorer. Systemløsningen Troldtekt ventilation, sikrer, at frisk luft strømmer fra et trykkammer over loftet via akustikloftet ind i lokalet. Luften fordeler sig uden træk- eller støjgener, og samtidig slipper man for synlige installationer i loftet.

Den kontinuerlige indblæsning af frisk luft sikrer, at CO2-niveauet i lokalet ikke bliver for højt. Et højt CO2-niveau kan gå ud over både trivsel, helbred og arbejdseffektivitet.

Fleksible designmuligheder

 

Æstetikken spiller en rolle for arbejdsglæden. Med Troldtekt er det muligt at kombinere indeklimafordelene med elegant design efter eget ønske. Et populært valg til kontordomiciler er de prisvindende Troldtekt designløsninger, som giver arkitekter frihed til at designe karakterfulde loft og vægflader i stor skala.

I serien findes blandt andet flere designvarianter med fræsede spor i pladernes overflade. For eksempel:

  • Troldtekt line, som har langsgående spor i et sømløst udtryk uden synlige samlinger, hvilket giver et visuelt roligt udtryk, som man også kender fra listelofter.

  • Troldtekt line design, hvor der ligesom med Troldtekt line er langsgående spor, men hvor sporene kan have varierende afstand, hvilket giver mulighed for en anden rytme i udtrykket.

  • Troldtekt curves, hvor sporene er bølgeformede, så et mønster af bløde kurver tegner sig på langs af fladen.

  • Troldtekt v-line, som er en lidt tyndere plade end de øvrige designløsninger, og hvor de langsgående v-spor enten går på langs gennem hele rummet (1way) eller bliver brudt af tværgående spor, hvor pladernes ender mødes (2way).

Dertil kommer en række designløsninger med mere ekspressive udtryk. For eksempel Troldtekt rhombe og Troldtekt puzzle.

De forskellige Troldtekt produkter – både de klassiske plader og designløsningerne – fås som umalede akustikplader eller malet i en række standard- og specialfarver, så de passer sammen med kontorets øvrige materialer og udtryk.

Troldtekt akustikløsninger er velegnet til både nybyggeri og renovering. Til montering på et eksisterende loft findes tolagspladen Troldtekt akustik Plus, som har mineraluld fastgjort på pladens bagside. Det sikrer en god akustisk effekt med en indbygningshøjde på ned til 47 mm.

Også frithængende flådelofter er en fleksibel mulighed for at regulere akustikken lige der, hvor behovet er. Flåderne kan anvendes som alternativ til et fuldt dækkende akustikloft, eller som en yderligere forbedring af akustikken i et område af rummet.

Dokumenterede bæredygtighedstiltag

Troldtekt består af træ fra danske skove og cement udvundet fra den danske undergrund. Træ og cement bliver til træbeton, som er et materiale fri for skadelig kemi. Træet i akustikpladerne er certificeret rødgran (FSC®C115450 og PEFC™), og Troldtekt er i gang med at implementere den CO2-reducerede cementtype FUTURECEM™. Troldtekt baseret på FUTURECEM har et CO2-aftryk, der er henholdsvis 26 og 38 procent lavere end for Troldtekt baseret på henholdsvis grå og hvid cement, målt gennem hele pladernes livscyklus.

Troldtekt har siden 2012 været Cradle to Cradle-certificeret, og grundige analyser i forbindelse med certificeringen har dokumenteret indholdsstofferne i akustikpladerne helt ned til 100 parts per million (ppm). Certificeringen er opnået, fordi Troldtekt træbeton kan vende tilbage til det biologiske kredsløb og til det tekniske kredsløb som råvare i produktionen af ny cement.

At dokumentationen for både klimaaftryk og materialesundhed er omfattende, blandt andet med EPD’er for de forskellige produktvarianter, gør Troldtekt til et oplagt valg i det bæredygtige kontormiljø. Rambøll har dokumenteret, hvordan Troldtekt bidrager til de førende certificeringer af bæredygtige bygninger.     

Effektiv brandsikring

Træ er i sig selv et organisk og brandbart materiale, men hver enkelt træfiber i Troldtekt er omsluttet med og beskyttet af ikke-brandbar cement. Derfor er Troldtekt et svagt antændeligt materiale, der i tilfælde af brand kun afgiver svag varme og næsten ikke udvikler røg.

Troldtekt akustikpladerne er brandklassificeret efter den europæiske standard EN 13501. Troldtekt har klassifikationen B-s1,d0, der betegner materialets reaktion over for brand. I praksis betyder det, at Troldtekt er svagt antændeligt, svagt varmeafgivende og svagt røgudviklende. Troldtekt A2-plader er ikke brandbare og har opnået klassifikationen A2-s1,d0.

Naturlig styrke

Troldtekt akustikplader har de gode egenskaber med fra råvarerne; robusthed og styrke fra cement og naturlig åndbarhed fra træ.

I Troldtekts miljøvaredeklaration (EPD) er akustikpladerne deklareret til at have en levetid på mindst 50 år. Med produktion siden 1935 er Troldtekts erfaring dog, at akustikpladernes tekniske egenskaber holder i mindst 75-80 år. Derfor kan Troldtekt plader ofte ”leve videre”, når en bygning renoveres eller transformeres til nye formål.