God akustik med Troldtekt®

God akustik

Akustikken i et lokale kan beskrives ved lokalets efterklangstid - altså hvor længe, en lyd er om at dø ud i lokalet.

Efterklangstiden er meget afhængig af overfladestrukturen i lokalet. Hårde og glatte overflader som beton og gips giver en lang efterklangstid, mens materialer med åben overfladestruktur - som Troldtekt akustiklofter - giver en kort efterklangstid og dermed en rigtig god akustik.

  • Troldtekts åbne struktur absorberer lyden
  • Høj lydabsorption giver kort efterklangstid
  • Kort efterklangstid gør det nemmere at høre, hvad der bliver sagt
  • Støjgener minimeres
Troldtekt, Grevegårdsskolan, Sweden

Introduktion til akustik

Lær om de vigtigste grundbegreber inden for rumakustik.

God akustik i et lokale er en forudsætning for et godt indeklima. Hvis akustikken er dårlig, bliver lyd til støj, og man kan ikke høre, hvad der bliver sagt.

God akustik er vigtig for din trivsel i hjemmet, på arbejdspladsen, i skolen, institutionen, svømmehallen, biografen eller teatret. Med andre ord i alle rum, hvor mennesker skal fungere sammen.

Troldtekt træbetonplader sikrer god akustik i privatboligen

Introduktion til akustik

Støj og ringe taleforståelighed giver dårlig trivsel, og derfor er god akustik så vigtig.

God akustik er vigtig for vores trivsel, uanset om vi er i hjemmet, på jobbet, i idrætscentret eller institutionen.

Her kan du læse mere om de faktorer, der har betydning for akustikken i et rum - hvad de akustiske begreber betyder, og hvorfor de er vigtige.

God akustik

Akustik for viderekommende

I samarbejde med akustikspecialist Jan Voetmann har Troldtekt udarbejdet en grundig indføring i feltet rumakustik.

Her kan du fordybe dig og lære mere om akustiske begreber, efterklangstid, absorption, absorbenttyper, god akustik, taleforståelighed og myndighedernes krav.

God akustik

Lydmålinger

Klik dig videre til en oversigt over lydmålinger foretaget med Troldtekt i konstruktioner.

 

God akustik

Akustikberegner

Med Troldtekts akustikberegner kan du hurtigt få overblik over akustikken i et lokale. 

Indtast mål og materialevalg for dit lokale, og akustikberegneren genererer en overskuelig rapport med efterklangstider, absorptionsareal og andre nyttige oplysninger om akustik. 

Troldtekt tilbyder gratis akustikseminarer til tegnestuer, kommuner og uddannelsesinstitutioner
Troldtekt tilbyder gratis akustikseminarer til tegnestuer, kommuner og uddannelsesinstitutioner

Gratis akustikseminar

Troldtekt tilbyder gratis akustikseminarer til tegnestuer, kommuner og uddannelsesinstitutioner.

Omfattende lovkrav i byggeriet og den minimalistiske byggestil med højt til loftet og mange hårde flader har skabt et øget behov for rådgivning om akustik. Derfor tilbyder Troldtekt gratis akustikseminarer, som veksler mellem faglige oplæg og konkrete øvelser.

Baggrundsstøj giver dårlig trivsel

En rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser, at lærere, der underviser på skoler med dårlig akustik, trives dårligere på jobbet end lærere på skoler med god akustik. Den største årsag til lærernes mistrivsel er ifølge undersøgelsen lang efterklangstid, der er kendt for at give et rodet og støjende lydbillede.

107 lærere på ti skoler i København har deltaget i undersøgelsen, og interessen for at skifte job var hele seks gange højere blandt lærere, der underviste i lokaler med lang efterklangstid. Var støjniveauet højt i mindst en fjerdedel af arbejdstiden, betød det desuden, at lærerne var mindre motiveret og følte sig mere trætte.

Dårlig akustik havde også indflydelse på lærernes opfattelse af klassens sammenhold. Undersøgelsen viste nemlig, at lærere, der arbejder i klasseværelse med lang efterklangstid, opfattede det sociale klima i klassen som mere konkurrencepræget, konfliktfyldt og mindre afslappende og komfortabelt.

Myndighedernes krav

Det danske bygningsreglement og Arbejdstilsynets At-vejledning beskriver lovkravene til akustik i skoler og daginstitutioner.

For daginstitutioner gælder, at det påbudte krav om korte efterklangstider ofte kun kan opnås ved at montere akustikdæmpende materialer på både loftet og en del af væggene.