Troldtekt i det DGNB-certificerede byggeri

  • Troldtekt, DGNB brochure

    Sådan bidrager Troldtekt til certificering af bæredygtige bygninger.

DGNB logo

DGNB er den tyske bæredygtighedscertificering for bygninger, som blev lanceret i 2008. I Danmark har DK-GBC valgt tyske DGNB som den frivillige bæredygtighedscertificering, der skal tilpasses danske forhold. Den første danske version af DGNB udkom i 2012 og er senest blevet opdateret i nye 2016-manualer, som er tilpasset det danske bygningsreglement (BR15).

DGNB kaldes også et andengenerationssystem, hvilket skal ses i lyset af, at systemet er udviklet og tilpasset senere end eksempelvis BREEAM og LEED og derfor har haft andre erfaringer at bygge på. DGNB er meget favnende i sin analyse af byggeri og når omkring alle aspekter af bæredygtighed. DGNB står for:

Deutsche
Gesellschaft für
Nachhaltiges
Bauen

Læs mere om DGNB på www.dgnb.de

Læs mere om Green Building Council Denmark på www.dk-gbc.dk

Sådan kan Troldtekt bidrage til en DGNB-certificering

 

 

Troldtekt akustikløsninger bidrager positivt til DGNB-certificering af bygninger. I samarbejde med Rambøll har vi udarbejdet dokumentationspakker, som gør det lettere for auditorer at beregne vores produkters specifikke bidrag til de forskellige kriterier i DGNB.

Bemærk: Troldtekts dokumentation indeholder fortrolige oplysninger og vil derfor kun blive udleveret til auditors.

Oversigten viser de DGNB-kriterier, som Troldtekt bidrager med point til, og som auditors kan få udleveret dokumentation til. De udgør tilsammen 52,7 procent af DGNB-certificeringen.

Det er ikke Troldtekts produkter alene, der sikrer de 52,7 procent af pointene, men procentsatserne beskriver de kriterier, hvor Troldtekts produkter kan bidrage positivt til pointtildelingen i det enkelte projekt.

Oversigten er udarbejdet med udgangspunkt i DGNB Danmark. Vær opmærksom på, at nogle kriterier kræver såvel produkt- som projektspecifikke data.

Troldtekt, DGNB

DGNB-certificeringen har fem hovedområder, som hver især rummer en række kriterier.

Troldtekt har især indflydelse på kriterierne inden for miljøkvalitet, økonomisk kvalitet og teknisk kvalitet. De skraverede områder angiver den samlede vægtning i DGNB.

Troldtekt, DGNB diagrammes