Eksklusivt valg til boliger og udvalgte projekter

Troldtekt contrast har opnået brandklassifikationen K110/D-s2,d2 (Klasse 2 beklædning). Det betyder, at løsningen er godkendt til enfamiliehuse, men også til visse typer projektbyggeri.

Godkendt til enfamiliehuse
I enfamiliehuse stiller Bygningsreglementet (BR18) krav om, at materialer skal have brandklassifikationen K110/D-s2,d2 (Klasse 2 beklædning). Her kan Troldtekt contrast som udgangspunkt anvendes.

Læs mere i Bygningsreglementet (BR18): Bilag 1 – Præ-accepterede løsninger - Enfamiliehuse, kapitel 4.2 Brand og røgspredning i det rum, hvor branden opstår.

Godkendt til visse typer projektbyggeri
Bygningsreglementet (BR18) stiller generelt krav om, at materialer i projektbyggeri skal have brandklassifikationen K110/B-s1,d0 (Klasse 1 beklædning). I disse tilfælde kan Troldtekt contrast ikke anvendes.

Der er er dog en række undtagelser på projektmarkedet, hvor Bygningsreglementet (BR18) godkender materialer med brandklassifikationen K110/D-s2,d2 (Klasse 2 beklædning) – alt efter bygningens eller bygningsafsnittets, anvendelse, højde og opdeling i brandceller.

I tabellerne herunder kan du se, hvornår du kan vælge Troldtekt contrast som en eksklusiv akustikløsning.

Tabellerne vedrører bygninger i brandklasse 1 og 2 (ud af fire brandklasser). Forventeligt vil cirka 80 procent af alt byggeri blive indplaceret i brandklasse 1 eller 2.   

Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at kontakte vores tekniske afdeling for råd og vejledning. Læs også mere i Bygningsreglementets (BR18) Eksempelsamling, Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand.