Eksklusivt valg til boliger og udvalgte projekter

Troldtekt® contrast er akustikløsningen til boligejere og professionelle bygherrer, der holder af smukke linjer, god akustik og træets naturlige varme

Eksklusivt valg til boliger og udvalgte projekter

Troldtekt contrast har opnået brandklassifikationen K110/D-s2,d2 (Klasse 2 beklædning). Det betyder, at løsningen er godkendt til enfamiliehuse, men også til visse typer projektbyggeri.

Troldtekt, BR18

Godkendt til enfamiliehuse
I enfamiliehuse stiller Bygningsreglementet (BR18) krav om, at materialer skal have brandklassifikationen K110/D-s2,d2 (Klasse 2 beklædning). Her kan Troldtekt contrast som udgangspunkt anvendes.

Læs mere i Bygningsreglementet (BR18): Bilag 1 – Præ-accepterede løsninger - Enfamiliehuse, kapitel 4.2 Brand og røgspredning i det rum, hvor branden opstår.

Godkendt til visse typer projektbyggeri
Bygningsreglementet (BR18) stiller generelt krav om, at materialer i projektbyggeri skal have brandklassifikationen K110/B-s1,d0 (Klasse 1 beklædning). I disse tilfælde kan Troldtekt contrast ikke anvendes.

Der er er dog en række undtagelser på projektmarkedet, hvor Bygningsreglementet (BR18) godkender materialer med brandklassifikationen K110/D-s2,d2 (Klasse 2 beklædning) – alt efter bygningens eller bygningsafsnittets, anvendelse, højde og opdeling i brandceller.

I tabellerne herunder kan du se, hvornår du kan vælge Troldtekt contrast som en eksklusiv akustikløsning.

Tabellerne vedrører bygninger i brandklasse 1 og 2 (ud af fire brandklasser). Forventeligt vil cirka 80 procent af alt byggeri blive indplaceret i brandklasse 1 eller 2.   

Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at kontakte vores tekniske afdeling for råd og vejledning. Læs også mere i Bygningsreglementets (BR18) Eksempelsamling, Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand.