Transformation

I Europa står byggeriet for cirka 40 procent af ressource- og energiforbruget. Der er potentiale for at udnytte ressourcerne bedre ved at vælge sunde materialer med lang levetid og transformere bygninger til nye formål.

Netop transformation er temaet på denne side, hvor du også kan læse om begreber som totaløkonomi (LCC) og livscyklusanalyse (LCA).

Troldtekt træbeton er et robust materiale med en lang levetid på mindst 50 år – og erfaringsmæssigt mere end 75 år. Derfor kan akustikpladerne ofte bevares under transformationen af en bygning. Det kan du se en række vellykkede eksempler på her på siden.

Referencer